پیش فروش

فروش کوچه ششم تا 6 مهر 1400

کوچه ششم- در چنگال قانون با حضور: محمدمنصور فلامکی، ناصر فکوهی، سهراب مشهودی، مجید غمامی سید محمد بهشتی شیرازی، آرش نصیری، بابک شکوفی، پرشیا قره‌گوزلو مهران خوشرو، علیرضا مشهدی میرزا، وحید آریان، نگین نجار ازلی سیامک اسلامی، مانلی افشنگ، علی اکبری، حسین بختیاری ساناز تبری، آرش حاج‌رسولیها، علیرضا خادم، امیرحسین...

01:11

فروش کوچه پنجم، تا یکم تیر با 20 درصد تخفیف و ارسال رایگان

کوچه پنجم- فرمالیسم با مقالاتی از: ناصر فکوهی | در ستایش فرم. جهانشاه پاکزاد | طراحی شهری؛ برهم‌کنش فرم، عملکرد و معنا. وحید قبادیان | فهم فرمالیسم، مناقشه‌ای میان زیبایی و عملکرد. زهرا ترانه یلدا | فرم آری! ولی در کدام فضا؟ علی اکبری | دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا...

کمتر از یک دقیقه