هنر

همه‌چیز فرم است

Form is everything (some considerations on the creativity of form, literature, and hanging on a question: why ’the form’ creates the artwork?) | Milad Hosseini In a challenge between the form and the content, the quality of setting forth the content creates the form. The quality revives the subject in...

کمتر از یک دقیقه

شجریان درگذشت…

Shajarian passed away! | Salar Haghiri آری شجریان درگذشت... فرهنگ خانه است و شجریان مردی بود از جنس خانه، خانه‌ای به پهنای یک تاریخ، تاریخی بر بستر یک خیال؛ و خیالی از جنس بودن و بودنی به وسعت هستی... و همه‌اش همین است، همین.

کمتر از 30 ثانیه