دومین همایش بین‌المللی آنلاین (FUPS2021) با موضوع آیندۀ فضاهای عمومی شهری، دربارۀ چالش‌های پیچیده‌ای که اکثر شهرها در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند، با شعار «فضای عمومی: آموختن از گذشته و حال برای آینده» برگزار خواهد شد. اولین همایش در سال 2018 و با حضور شرکت‌کنندگانی فعال از کشورهای اتریش،...