معمار

قانون و بی‌قانونی؛ چالشی برای معمار یا فرصتی برای قانون‌گذار؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Law and lawlessness: a challenge for the architect or an opportunity of the legislation? | Interview with Mehran Khoshrou, Parshia Gharegozlou, Arash Nasiri In the severe problem of building density, distribution and resolution, the decreased power of the architect beside the employer, the main aim of the architect is...

01:001

فرمالیسم انتقادی به‌مثابه یک تفکر انتقادی

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]فرم، فرمال، فرمالیست یا فرمالیسم انتقادی واژه‌های پرتکرار در گفتمان هنر و معماری است که نسبت آن‌ها با یکدیگر و حتی ماهیت، نهاد و سرشت هرکدام به ‌تنهایی و با شفافیت نمایان نیست. این عدم شفافیت در برخی مفاهیم مانند کانسپت، ایده و فرم، همواره باعث بروز مناقشات همراه...

کندوکاو معمارانه رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف

Uncertainty; architectural inquiry of Reza Daneshmir and Catherine Spiridonoff | Hassan Soltanpour The kind of mental references in the space is the outcome of “the quality” of creator attitudes to the subject and creation of the work. The relative recognition of architect of that component can be a criterion to...

کمتر از یک دقیقه

اینجایی؛ بیست سال معماری علی سوداگران و نازنین کازرونیان

Topical, Twenty Years Architecture of Ali Sodagaran and Nazanin Kazeroonian in a Thousand Words | Ashkan Ghashghaei Sodagaran and Kazeroonian influenced and contribute to our contemporary architecture because of their original perspective and understanding of architecture, and also their professional approach in this clamorous age. The latter character must be...

کمتر از یک دقیقه