مصاحبه

من بابک شکوفی؛ اعترافات یک معمار

Confessions of an architect: This is me, Babak Shokoufi One of the main obstacles for a constructed project to deliver its maximum potentials is to deviate from its essential and initial purposes. Azadi and Tamasha Cineplex are examples for such deviations. یکی از عواملی که باعث می‌شود پروژۀ ساخته‌شده نتواند...

کمتر از 30 ثانیه