محمد قهوه‌ای

به یاد محمد قهوه‌ای

In memory of Mohammad Ghahvei; narration of an architect role in architecture of a city | Mahdi Kaboudi «همواره برای یک پادشاه طراحی کنید» نمایانگر اندیشۀ محمد قهوه‌ای در طراحی است که انسان بودن را مقدم بر معمار بودن می‌دانست. چه‌بسا پیامی که استاد با منش اخلاق‌مدارانۀ خود و به‌واسطۀ...

کمتر از 30 ثانیه