مجله کوچه

مجله کوچه در وب‌سایت بین‌المللی World Architecture Community

انجمن بین‌المللی World Architecture Community، به اختصار (WAC) که از سال 2006 به‌منظور مشارکت، گفتمان و رقابت در حوزه معماری شکل گرفته است، در تاریخ 7 می 2020 مصادف با 18 اردیبهشت 1399 در نوشتاری تحت عنوان مجله کوچه؛ مستندنگاری حیات‌فرهنگی امروز کلان‌شهرهای ایران به معرفی مجله کوچه پرداخت. این نوشتار...

کمتر از یک دقیقه

رادیو ساروج اپیزود 3

رادیو ساروج، پادکستی است با محوریت تاریخ سینما که شش دهه‌ی آغازین قرن چهاردهم هجری شمسی را در بر خواهد گرفت «۱۳۰۰ تا پایان ۱۳۵۹». همان دوره‌ای که خیلی‌ها سعی در انکارش دارند؛ دوره‌ای که استقبال از فیلم‌ها، گاهی منجر به بسته شدن خیابان می‌گشت، چیزی که این دوران شاهدش...

01:56

رادیو ساروج اپیزود 2

رادیو ساروج، پادکستی است با محوریت تاریخ سینما که شش دهه‌ی آغازین قرن چهاردهم هجری شمسی را در بر خواهد گرفت «۱۳۰۰ تا پایان ۱۳۵۹». همان دوره‌ای که خیلی‌ها سعی در انکارش دارند؛ دوره‌ای که استقبال از فیلم‌ها، گاهی منجر به بسته شدن خیابان می‌گشت، چیزی که این دوران شاهدش...

01:56

فراخوان پذیرش مقاله

مجله کوچه در نظر دارد با هدف بهبود اثرگذاری پایان‌نامه‌های دانشـگاهی مرتبط با حوزه شهر و معماری، همچنین کمک به برون‌رفت از وضعیت خاک‌خوردن پايان‌نامه‌ها بعد از انجام دفاع در كتابخانه‌های دانشگاهی، در شمارۀ آینده خود به معرفی اجمالی چند پایان‌نامه بپردازد. قبل از ارسال چکیده پایان‌نامه خود به نکات...

01:11