فضاهای عمومی

در جست‌وجوی فرهنگ؛ از سنگلج تا اسپیناس رویال

In search of culture; from Sangelaj to Espinas Palace Hotel | Payam Foroutan فضاهای عمومی، صحنه‌های نمایش زندگی اجتماعی‌اند که شهروندان به‌عنوان شخصیت‌هایی کنش‌مند در آن به ایفای نقش پرداخته و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. فضاهایی که نه‌تنها ساختمان‌ها، بلکه روابط و فعالیت‌های اجتماعی آن را تعریف می‌کنند و...

کمتر از یک دقیقه

شهرمال‌ها و مگامال‌ها؛ اصلاح مسیر مال‌سازی در تهران

City malls and Megamalls; shifting the path of mall construction in Tehran | Mohammad Salari  The city life is dependent on the people urban participations and their social interactions; therefore, people demand a place for being and to enjoy their existence. By underestimating or neglecting the importance of designing such...

کمتر از یک دقیقه