زیبایی

فروش کوچه پنجم، تا یکم تیر با 20 درصد تخفیف و ارسال رایگان

کوچه پنجم- فرمالیسم با مقالاتی از: ناصر فکوهی | در ستایش فرم. جهانشاه پاکزاد | طراحی شهری؛ برهم‌کنش فرم، عملکرد و معنا. وحید قبادیان | فهم فرمالیسم، مناقشه‌ای میان زیبایی و عملکرد. زهرا ترانه یلدا | فرم آری! ولی در کدام فضا؟ علی اکبری | دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا...

کمتر از یک دقیقه

آپارتمان در کلان‌شهر؛ در جدال میان زیبایی و عملکرد

Apartment in Metropolis: on struggle between beauty and function | Hessam Eshghi Sanati A modern apartment that was built just as an aesthetics object regardless of its true functions is nothing but a roman style house both of them are hollow of meaning and identity. Even the modern apartment, hereof,...

کمتر از یک دقیقه