خانه

بالکن‌ها در دوران کرونا آباد شدند

Balconies have flourished in COVID-19 era | Sogand Saki Khales خانه، مکانی است برای استراحت، زندگی و آسودن. در این میان بالکن‌ها، به‌عنوان فضای نیمه‌باز خانه به فتح حریم هوایی خیابان‌ها رفته و فرصت آشنایی با پیرامون‌مان را به ما ارزانی می‌دارند. بدون شک بازیافتن عملکرد بالکن‌ها به‌مثابۀ کشف یک...

کمتر از 30 ثانیه

معماری معمار غایب

Off-architect Architecture | Ali Naghavi Namini Home is a territory dominated by its household members and they control the space. Home is a phenomenon correlated to its inhabitants. Architects develop authority and security for household members; architects reduce their presence for the presence of owner and suchlike will be created...

کمتر از یک دقیقه

خانه آن‌گونه که نیست

The home in a way it not supposed to be, being or having in confrontation with habitation | Mohammad Nazarpour We’ve ceased the possibility of existence and precisely in this non-place experience that we can critically confront our status quo. This can be a flip that most of us recall...

کمتر از یک دقیقه

خانه‌ها را با عجله نسازیم!

Don’t be in hurry to build houses; Reflection on contemporary concept and quality of home | Ojan Salimi Tomorrow, we will live one more times in our houses; our houses are deep-rooted in feeling and memory… and intense feeling of generations influence and a memory of unification and separation. Houses...

کمتر از یک دقیقه

سوگواری حیات در حیاط

Lamentation for the life in the yard; a reflection on the position of tranquility with regard to the contemporary houses | Ali Asgari, Vahid Fadaei Mehrabani The real mission of house as a place for comfort of the humankind is one of the most essential meeting point of culture an...

کمتر از یک دقیقه

کوچه‌ سوم – آپارتمان

امروزه با توجه به انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی، تورم و...، خانه تبدیل به آخرین پناهگاه بشر شده است. ارجحیت سکنی گزیدن به زیستن موجب شده است تا خانه‌ها جای خود را به آپارتمان‌های کوچک و بزرگی بدهند که نه‌فقط در ظاهر، بلکه در نام و نشان‌شان نیز با شهر و...

03:49