آپارتمان

آپارتمان‌هایی بی‌ریشه برای آدم‌هایی بی‌ریشه‎‌تر

Rootless apartments for extra- rootless people | Nasser Fakouhi Today’s urban space and its inevitable problems, also, absence of urban identity and insufficient sense of belonging to the place are the consequences of lack of proper management and malfunctioning of routine life.These challenges have led to a new environment that...

کمتر از یک دقیقه

کوچه سوم منتشر شد

کوچه سوم- آپارتمان پیرامون آپارتمان‌سازی و آپارتمان‌نشینی با حضور: محمد منصور فلامکی، ناصر فکوهی، رامبد ایلخانی، مهرداد زواره محمدی، عبدالله ریاضی، علی نقوی نمینی، مهران خوشرو، آران جاویدانی، کمال مرادی، حجت اشتری، مانلی افشنگ، زهرا آرمند، شبیر موسوی، الهام اسفندیاری‌فرد، علی اکبری، علی عسگری، مهفام کوشش، حسن‌سلطان‌پور، سید یوسف رضوی،...

کمتر از یک دقیقه

کوچه‌ سوم – آپارتمان

امروزه با توجه به انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی، تورم و...، خانه تبدیل به آخرین پناهگاه بشر شده است. ارجحیت سکنی گزیدن به زیستن موجب شده است تا خانه‌ها جای خود را به آپارتمان‌های کوچک و بزرگی بدهند که نه‌فقط در ظاهر، بلکه در نام و نشان‌شان نیز با شهر و...

03:49

فراخوان پذیرش مقاله (شماره 2)

پروندۀ کوچه سوم: خانۀ من کجاست؟ نقدی بر معماری آپارتمان‌نشینی امروز خانه در گستره‌ای وسیع تحت نفوذ دسته‌ای از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که چشم‌پوشیدن از آن‌ها ممکن نیست. امروزه در شرایط انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری، تحریم و...، اغلب مردم کارکردهای اصلی خانگی مانند خوردن و...

03:49