بایگانی‌ها: نوشته‌ها

سینماتیک سیتی 1

به بهانۀ روز ملی سینما انتشار اولین پادکست سینماتیک سیتی؛ کارگاه نقد، تحلیل و ارزیابی سینمای شهری کارگاه اول: نیمه‌شب در پاریس | وودی آلن ......................... بیان: ناصر فکوهی تدوین...

کمتر از 30 ثانیه