کوچه نهم- توانمندسازی

اجتماع محلی، تعامل اجتماعی، مشارکت، توانمندسازی، زیرساخت اجتماعی، واژگان نام‌آشنایی که امروزه نبود هریک در متن شهر یا کلان‌شهرهای کشور ...
بیشتر بخوانید

کوچه هشتم- ساحل خزر

در دوره‌ای که به‌واسطۀ سبک زندگی و ساخت‌وسازهای بی‌رویه، به دست خود جهنمی ساختیم و نام آن را «شمال» گذاشتیم ...
بیشتر بخوانید

کوچه هفتم- آینده شهر

سخن پیرامون شهر و آینده‌ای است که اکنون آن را می‌سازیم؛ همان شهر یا کلان‌شهری که تاکنون با بهانۀ مصلحت ...
بیشتر بخوانید

کوچه ششم- در چنگال قانون

در شرایط کنونی که شهرها و کلان‌شهرهای ما ملغمه‌ای است از هنرنمایی و به رخ کشیدن اندیشه‌های متفاوت در قالب ...
بیشتر بخوانید

کوچه پنجم- فرمالیسم

تناقض آشکار میان رویکرد جامعۀ آکادمیک ایران با جامعۀ حرفه‌ای در توجه صرف به ظاهر یک اثر و نگاه تک‌ساحتی ...
بیشتر بخوانید

اشتراک مجله در سال 1400

اشتراک 4 شماره از مجله: کوچۀ (8. 7. 6. 5) تعرفۀ اشتراک: قیمت مجله: 50 تومان جمع کل: 200 تومان ...
بیشتر بخوانید

کوچه چهارم- معمار ستاره

معماران ستاره، معمارانی که نمی‌شود نام‌شان را حتی برای یک‌بار هم نشنیده باشیم. خط‌شان، رسم‌شان و هر قدمی که برداشته/برمی‌دارند ...
بیشتر بخوانید

کوچه‌ سوم – آپارتمان

امروزه با توجه به انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی، تورم و...، خانه تبدیل به آخرین پناهگاه بشر شده است. ارجحیت سکنی ...
بیشتر بخوانید

کوچه‌ دوم- مال‌شهر

کلان‌ شهرهای امروزی در کلاف سر درگم ساخت‌ و سازهای بی‌قاعده و تقلیدی کورکورانه تنها به قصد ابراز وجود، به ...
بیشتر بخوانید

کوچه‌ اول – بحران سلیقه

نما و سلیقۀ ظاهری به‌عنوان اولین خصیصه از معماری در تقابل نزدیک با فضای شهری است و نقش غیرقابل انکاری ...
بیشتر بخوانید