نون قانون، گاف دستگاه

وحید آریان
کمتر از یک دقیقه990

W of law, the systems goof; The story of a deal cancellation in agency | Vahid Aryan, Hossein Bakhtiari

The cost of urban civil projects provided from the budget and general taxes causes an increase in the price of the lands in which the plans take place. According to the rule, logic, and social justice, the profited owners of the lands must pay the added value tax.

هزینۀ پروژه‌های عمرانی شهری که از بودجه و مالیات‌های عمومی تأمین می‌شود، باعث افزایش هزینۀ زمین‌هایی می‌شود که برنامه‌ها در آن‌ها انجام می‌شود. طبق قاعده، منطق و عدالت اجتماعی، صاحبان سود زمین‌ها باید مالیات ارزش‌افزوده بپردازند.


تصویرسازی: وحید آریان

لینک کوتاه
http://koochemag.ir/?p=6610

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند