درباره ما

مجله کوچه بر آن است تا با رویکرد انتقادی به شهر و معماری از منظر جامعه‌شناسی فرهنگی، هنری با رسالت «تعریف گام‌به‌گام معماری و شهر آرمانی برای انسان»، به اتکای فهم مولفه‌ها و شاخص‌های موقعیت «این‌جا- اکنون»، موضوعات مختلف را مورد تحلیل قرار دهد. در این خصوص از صاحب‌نظران و پژوهشگران در هر حوزه خواهد خواست تا دیدگاه و آرای خود را در مسیر عبور از چالش‌های پیش‌‌رو در آن موضوع مطرح نمایند.
در هر شماره، پرونده‌ای در باب موضوعی مشخص باز خواهد شد که به معضلات پیش‌رو در معماری کلان‌شهرهای ایران پرداخته می‌شود و در قالب فصلنامه کوچه چاپ و منتشر خواهد شد. علاوه بر این، مقالاتی با هدف تبیین ارتباط میان شهر، معماری و هنر، هر هفته به صورت دیجیتال منتشر و در بخش پس‌کوچه در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.
در کوچه، چه خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید، ما با همه اهالی سلام و علیک داریم. می‌خواهیم با هم از آن گذر کنیم و آرام آرام به کاروبار، اخلاق و بی‌اخلاقی سازندگان آن سرک بکشیم. به زخم و جراحت‌ها که بر کالبد شهر وارد شده، همچنین مرهم و ضمادها که بر آن نهاد شده آگاهی پیدا کنیم.

تيم ما

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی خیاط پور نجیب

شورای علمی: ناصر فکوهی، احسان رنجبر، الهام اسفندیاری فرد، علی اکبری

طراح گرافیک: شقایق مهرزاد

تحریریه: مهسا توکلی کرمانی، مریم صفوی سهی
دبیر تحریریه: حدیثه یعقوبی
ویراستار ساختاری و ادبی: مهسا توکلی کرمانی

عکاس: فریال محجوب

مترجم: حسن روحانی

گوینده: مهدی غریبی
مدیر مالی: سحر خیاط پور نجیب
مدیر فروش: علی مرآتی

شماره شاپا:ISSN:۲۶۷۶-۷۳۳۳